Arnold Palmer Cup

Thứ Sáu, 5 Tháng Bảy 2024 - Chủ Nhật, 7 Tháng Bảy 2024
The Arnold Palmer Cup is named in honor of legendary golfer Arnold Palmer and seeks to pass on Mr. Palmer’s values to the next generation of golfers.
 
Due to the Coronavirus pandemic, the famed Irish links at Lahinch Golf Club, originally scheduled to host the 2020 Arnold Palmer Cup, will now play host to the 28th playing of the Palmer Cup July 5-7, 2024.
 
Overlooking the Atlantic Ocean on the west coast of Ireland, Lahinch boasts a long and rich history and shares Arnie’s Army’s passion for the game and the positive lessons it teaches us all, most especially young people. Mr. Palmer was a great proponent of international competition and the way it brings people closer together.
 
For more info, please visit: www.arnoldpalmercup.com

Liên Hệ

Địa chỉ

Sancta Maria Hotel,
Ennistymon Road,
Lahinch,
Co. Clare,
V95 YK37

Điện Thoại

+353 65 708 1041

Email

sanctamarialahinch@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 65 708 1041

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách